So sánh sản phẩm

Tin tức

Hiểu về cửa sổ mở

– Cửa sổ mở có nhiều dạng như sau :

  • Cửa sổ mở cạnh bên.
  • cửa sổ bật trên.
  • cửa sổ bật dưới.
  • cửa 2 cánh.
  • cửa 4 cánh.

 

– Hay sử dụng cho công trình thấp tầng và nhà ở

– Phụ kiện đồng bộ đảm bảo tính anh toàn và thẩm mỹ

– Độ lớn của cánh cửa có giới hạn nhất định do phụ thuộc vào phụ kiện đi kèm

– với khung bao chắc chắn và chốt đa điểm chống trộm

喷涂工件

Double-Glazing-Tempered-Clear-Glass-Aluminum-Tilt-and-Turn-Windows

 

Aluminium-windows

Mẫu Profile hệ cửa sổ
aws_70_rl.hi_sAWS 65 SLAWS60

Tags:,

Chia Sẻ :